NB!

Juhtimisõigus antakse Eesti kodanikule, kelle alaline elukoht on Eestis ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele, kui nende vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele.

B-kategooria kursustele saab tulla juba 17,5 aastaselt ning kolm kuud enne 18- aastaseks saamist saate sooritada juba Maanteeametis eksamid. Load saate kätte 18- aastaselt.
Piiratud juhtimisõigusega B-kategooria kursustele saab tulla isik, kes on 15,5 a vana (liikluseaduse paragraf 23 lõige 2), Maanteeameti eksamitele minnes peab õpilane olema 16 a. Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik, kellel on olnud B- kategooria auto juhiluba vähemalt 2 aastat (liiklusseadus paragraf 23 lõige 2). Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

Mida varem õppimist alustatakse, seda soodsamaks see lõpptulemusena kujuneb.